top of page

ANNE, KIZ,
KUTSAL VAJİNA

Dilay Şengül, “Anne, Kız, Kutsal Vajina” Al fotograf  29,7×42 cm, 2023

Sanatçı geçmişten günümüze gelen din olgusunun erkek egemen bir toplumla bağdaştırılmasına protest bir tavır olarak tasarladığı bu eserde; örgülü saçtan elde ettiği haç sembolizasyonunun 3 noktasına AI desteği ile tasarladığı “anne, kız ve kutsal vajina” çalışmalarını entegre etmiştir. Bu üç noktayı birbirine bağlayan örgülü saç; haç imgelemesinin ötesinde her bir teliyle bu zamana kadar kabul görmüş “din adamları”nın sayısal verisini temsil etmektedir. Sanatı bir dışavurum olarak tanımlayan Dilayben; Türkiye’deki “Queer Activism” ve “Women Movement” üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 

KIRMIZI

Dilay Şengül, "Kırmızı" fotoğraf, 2022

Sanatçı, toplumsal cinsiyet normlarına atfedilen değerlerin dışına çıkarak özgünlüğünden ve yaşamlarından ödün vermeyen bireyleri model olarak seçmiş ve onlardan günlük yaşamlarındaki kıyafetleriyle çekime gelmelerini talep etmiştir. kırmızı elbiseyi bireylerin üzerine geçirdikleri bir kıyafetten öte sembolik bir anlatım sergileyerek “kan” temsili yapmayı amaçlamıştır. bahsedilen “kan”ın içerisinde ekonomik krizin yol açtığı buhran olan bir gencin yarası..hıv pozitif bir erkeğin memuriyetinde önüne çıkan taşın varlığı..homoseksüel bir nonbinary bireyin ülkesindeki yaşam mücadelesinin kırıntıları..inançlarını özgürce yaşamaya çalışan bir kadının çığlıkları..olabilir. yaranın varlığıyla yüzleşen herkes bu karelerde kırmızı bir elbiseden çok daha fazlasını görecektir..olur da kendini görmek ister ise de o siyah maskeden kurtulması gerekecektir.

bottom of page